Mekanların 3 Boyutlu Sanal Turları Aşkın Sırrı Somuncu Baba Filmi Zinciriye Medresesi Film Çekim Öncesi - Secret Over Somuncu Baba Film Chain Madrasah Film Preview - Mekanların 3 Boyutlu Sanal Turları

Mekanların 3 Boyutlu Sanal Turları

www.3boyutlumekanlar.com

Mekanların 3 Boyutlu Sanal Turları

HARİTA - PAYLAŞIM:

    Bu sayfayı E-Posta, Facebook'ta, Twitter'da, Google+ ile paylaşım yapabilir, Harita'da göster butonu ile bulunan yerleşkenin konumunu görebilirsiniz.

    Mekanların 3 Boyutlu Sanal Turları Mekanların 3 Boyutlu Sanal Turları Mekanların 3 Boyutlu Sanal Turları Mekanların 3 Boyutlu Sanal Turları Mekanların 3 Boyutlu Sanal Turları

AŞKIN SIRRI SOMUNCU BABA FİLMİ ZİNCİRİYE MEDRESESİ FİLM ÇEKİM ÖNCESİ - SOMUNCU FATHER OVER SECRET FILM CHAIN MEDRESSE FILM BEFORE SHOOTING:

    Şeyh Hamid-i Veli (d.1331-ö.1412). Şeyh Hamîd-i Velî, Hamîd-i Kayserî, Hamîd-i Aksarayî, Somuncu Koca, Ekmekçi Koca ve Somuncu Baba olarak da bilinir. Osmanlı kuruluş dönemi ünlü mutasavvıfı ve alim. Aynı zamanda Bayramiyye Tarikâtı kurucusu Hacı Bayram Veli'nin de hocasıdır. Safevîyye Tarikâtı'nın Anadolu’ya yayılmasında etkin faaliyetlerde bulunmuş büyük bir mutasavvıftır.

    Hayatı: 1331 tarihinde Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğmuştur. Anadolu'yu mânevi fetih için gelen Horasan erenlerinden Şemseddin Musa Kayseri'nin oğludur. Seyyid olup soyu 24. kuşaktan İslam peygamberi Muhammed'e ulaşmaktadır. “Şeyh Hâmid Hâmid’ûd-Dîn-i Veli” ilk tahsilini babası Şeyh Şemseddin Musa Kayseri'den almıştır. Bilge kişiliği olan Şeyh Hâmid-i Veli, ilim alanındaki çalışmalarını Şam, Tebriz ve Erdebil'de sürdürmüştür. Eğitimini Hoca Alâ ad-Dîn Ali Erdebilî’nin ya da onun babası Sadreddin Erdebili' nin yanında[2] Erdebil’de tamamlamış ve Bayezid-i Bistami'nin ruhaniyetinden mânevi terbiye almıştır. Safev’îyye Tarikâtı'nın Anadolu’ya yayılması, muhtemelen Hoca Alâ ad-Dîn Ali Erdebilî’nin zamanında Şeyh Hâmid-i Veli ile olmuştur. Dini ve dünyevi ilimlerle ilgili onay alarak, doğru yolu gösterme vazifesi için Anadolu'ya dönerek Bursa'ya yerleşmiştir. Bursa'da çilehanesinin yanında yaptırdığı ekmek fırınında somun pişirip sokak sokak dolaşarak "somunlar, müminler" nidasıyla insanlara ekmek dağıtmıştır. Bu sebeple Şeyh Hamid-i Veli "Somuncu Baba" ve "Ekmekçi Koca" olarak da tanınmıştır. Yıldırım Beyazıd Niğbolu zaferini kazanınca, "Allah'a şükür nişanesi" olarak Bursa Ulu Camii'ni yaptırmıştır. Ulu Cami’nin açılış hutbesini Şeyh Hâmid-i Veli okumuş ve hutbede Fatiha Suresini yedi farklı şekilde yorumlamıştır. Hutbeyi dinleyen padişah başta olmak üzere tüm cemaat Şeyh Hamid-i Veli' den etkilenmiştir. Mânevi kişiliği ve bilgelik yönü ortaya çıkan Şeyh Hamid-i Veli şöhretten korktuğu için talebeleriyle birlikte Bursa'dan ayrılarak Aksaray'a gelmiştir.[1] Abdurrahman el-Askerî ise Somuncu Baba' nın Bursa’dan ayrıldıktan sonra Ceyhan Nehri' nin kenarında bulunan Kozan (Sis) Kalesi yakınlarındaki bir köyde yerleştiğini ve Hacı Bayram-ı Veli' nin de buraya gelip kendisini ziyaret ettiğini belirtmiştir. Burada bir süre kaldıktan sonra önce Şam’a gitmiş, buradan Mekke’ ye hacca gitmiş olan Somuncu Baba, hac dönüşü Aksaray’a yerleşmiştir.[2] Aksaray'da Hacı Bayram-ı Veli'yi dünyaya ve ahirete ait ilimlerde eğiterek yetiştirmiş, onu irşad vazifesi için Ankara'ya görevlendirmiştir. 1412 yılında vefat eden Somuncu Baba, Aksaray' da Hacı Bayram-ı Veli tarafından cenaze namazı kıldırıldıktan sonra bugünkü türbesinin olduğu yere defnedildi. Somuncu Baba' nın Yusuf Hâkikî ve Hâlil Taybî adında iki oğlu olduğu bilinmektedir. Yusuf Hâkikî Aksaray’da kalarak burada vefat etmiştir. Diğer oğlu Hâlil Taybî ise Darende' ye yerleşmiştir. Bazı görüşlere göre Somuncu Baba, Darende' nin Hıdırlık adı verilen bölgesinde oğlu Halil Taybî ile birlikte gömülüdür.

    Talebeleri: "Somuncu Baba" ve en meşhur talebesi olan Hacı Bayram Veli'nin Osmanlı Devleti'nde yeni Anadolu ve Rumeli üzerinde çok büyük etkileri vardır. Bu önemli isimler şunlardır:
    * Hacı Bayram-ı Veli - Ankara
    * Molla Şemseddin Fenari - Bursa
    * Akşenseddin - Göynük
    * Akbıyık Sultan - Bursa
    * Şeyh Üftade - Bursa
    * Aziz Mahmud Hudayi - Bursa
    * Halil Taybi- Darende
    * Baba Yusuf Hakiki- Aksaray
    * Bıçakçı Ömer Dede- Göynük
    * Hızır Dede- Bursa
    * İnce Bedreddin- Darende
    * Yazıcıoğlu- Gelibolu
    * Şeyh Lutfullah- Balıkesir
    * Şeyhî- Kütahya
    * Muslihiddin Halife- İskilip
    * Uzun Selahaddin- Bolu

    Eserleri: Somuncu Baba, zâhirî ve bâtınî ilimlerdeki derin bilgisine rağmen, çok az eser vermiş veya çok az eseri günümüze ulaşabilmiştir. Bu zikredilen hakikata rağmen, Somuncu Baba’nın bize kadar ulaşan Şerh-i Hadis-i Erba‘în, Zikir Risalesi, Silâh’u-l Mürîdîn adlı eserleri mevcuttur.

    Somuncu Baba is one of the virtuous men who came to Anadolu for spiritual conquest, he was also a grandchild of Islamic prophet Muhammad After receiving an education in cities which are the center of knowledge like Şam, Tabriz, Erdebil, he settled in Bursa for his guidance and duty. He taught at the Bursa Grand Mosque where he was installed by Sultan Bayezid I after it was completed. For hiding his sipiritual side, he baked bread and sold them so he was known as Somuncu Baba. He became known after he had translated the sura of Al-Fatiha, in seven different ways during the opening of Bursa Grand Mosque, in Bursa. He avoided becoming famous so he left Bursa and moved Aksaray. He left his son Yusuf Hakiki Baba in Aksaray and he went to Mecca with his son Halil Taybi when they got back to Anadolu they settled in Darende and he died here in 1412. His tomb is still in Darende. With the help of Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Foundation, it has another mosque,a library, museum and an exhibition hall and it became a complex of building with restoration. With its excursion, it is an attractive center of local and foreign tourists.

    Somuncu Baba's Students:
    * Hacı Bayram-ı Veli - Ankara
    * Molla Şemseddin Fenari - Bursa
    * Akşenseddin - Göynük
    * Akbıyık Sultan - Bursa
    * Şeyh Üftade - Bursa
    * Aziz Mahmud Hudayi - Bursa
    * Halil Taybi- Darende
    * Baba Yusuf Hakiki- Aksaray
    * Bıçakçı Ömer Dede- Göynük
    * Hızır Dede- Bursa
    * İnce Bedreddin- Darende
    * Yazıcıoğlu- Gelibolu
    * Şeyh Lutfullah- Balıkesir
    * Şeyhî- Kütahya
    * Muslihiddin Halife- İskilip
    * Uzun Selahaddin- Bolu

    Aynı odak noktasından farklı açılardan çekilen resimler bilgisayar ortamında birleştirilerek ortaya mekanın çepe çevre saran 3 boyutlu sanal turu çıkıyor. Bu sanal turu izleyerek kendinizi ordaymış gibi hissedeceksiniz. Mekanın 3 boyutlu sanal turu izlemek için mausunuzu kullanarak ister yaklaştırabilir ister uzaklaştırabilir yada tam ekran modunda kullanabilirsiniz.
    Bu mekanın sanal turu hazırlanması için toplam her açıdan 210 adet resim çekildi.